ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Startup"

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Startup" ผ่านระบบ Online Zoom Meeting วันที่ 4 และ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น.